Regelgeving

Gastouder Sandra voldoet aan alle eisen die de wet kinderopvang stelt aan geregistreerde opvang. Denk daarbij aan benodigde diploma's, jaarlijkse EHBO cursussen (ook specifiek gericht op EHBO voor kinderen) en in het bezit zijn van een geldig verklaring omtrent het gedrag (ook van mijn man). Tevens komt de GGD eens per jaar een risico-inventarisatie uitvoeren aangaande veiligheid en hygiƫne.

Daarnaast is er ook rekening gehouden met enkele voorzieningen zoals de aanwezigheid van traphekjes, brandblusser en EHBO koffer.

Lees meer over de gestelde eisen op de website van de rijksoverheid.

Gastouder Sandra is landelijk geregistreerd als gastouder bij het LRKP, en werkt samen met verschillende gastouderbureaus. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl.